Najnovejše objave

Tehnologija v službi človeka

Rezultat našega dela so končni produkti ali rešitve s katerimi smo našim strankam pomagali pri njihovem poslovanju. Ti produkti predstavljajo kombinacijo različnih komponent informacijske tehnologije, ki omogočajo uporabnikom največjo dodano vrednost glede na vložek.

NemisFS BI platforma za SAP

NemisFS je rešitev podjetja NewFrontiers, ki je hkrati pred-pripravljena BI platforma nad SAP podatki ter klasična BI platforma za kakršenkoli drug podatkovni vir. Rešitev je nad SAP podatki mogoče implementirati v roku enega tedna zaradi:
  • predpripravljenega in odprtega podatkovnega modelela (DWH),
  • predpripravljenega ETL procesa, ki je odprt in izveden z enim od standardnih ETL orodij,
  • ter nabrom predpripravljenih poročil, ki ustrezajo določeni poslovni skupini uporabnikov (prodaja, finance, nabava, procesi, ...).
Za njihovo rešitev se je odločilo že veliko SAP strank, ki so želele zagotoviti stabilno in neodvisno platformo za poročanje nad podatki iz SAP ali ostalih sistemov. Med njimi najdemo Shell, Unilever, Epson, Bridgestone, Hunter Douglas, Ljubljanske Mlekarne, Interseroh in Tommy Hilfiger.

Elektronski indeks

V sodelovanju z Višjo strokovno šolo Leila ter Mednarodno poslovno šolo IBS smo razvili spletno aplikacijo examManager, ki šolam omogoča postavitev elektronske evidence izvajanja izpitov ter spremljanja uspešnosti njihovih študentov.

Pult informacijski sistem

V našem portfelju rešitev smo za potrebe podpore pri izvajanju storitev čistilnic, pralnic ali šivalnic razvili informacijski sistem "Pult", ki strankam omogoča enotno izvajanje sprejema in izdaje artiklov ter izdelavo faktur na različnih sprejemno/izdajnih mestih (POS). Stranke lahko tudi spremljajo svoj promet ter izdelajo mesečne obračune preko dodatne spletne aplikacije.

Rešitev temelji na programskem jeziku Java zato je primerna za različna okolja ter uporablja skupno bazo podatkov, kar omogoča enoten nadzor (ceniki, šifrant strank, itd.) večih sprejemno/izdajnih mest.

Spletne strani

Izdelava spletnih strani je navidez preprosta rutina, ki pa z zahtevami uporabnikov lahko postane pravi razvojni projekt z namenom biti viden, razpozanven in najden na svetovnem spletu. S spremljanjem razvoja spletnih tehnologij smo tudi v našem podjetju prisluhnili potrebam strank ter vedno našli pravo rešitev tako v kreativnem, tehnološkem kot poslovnem smislu.