Najnovejše objave

Dober glas

Ponosni smo, da sodelujemo s podjetji, ki razumejo, da z uporabo informacijske tehnologije pri njihovem vsakodnevnem delu lahko povečajo svojo konkurenčnost, produktivnost in dodano vrednost poslovanja.

MNZ RS, Policija

Policija kot organizacija predstavlja kompleksen sistem, ki opravlja mnogo več različnih aktivnosti kot jih normalno srečujemo po podjetjih ali drugje v državni in javni upravi. Statistika in obdelave podatkov za zagotavljanje informacij so zato zajeten in kompleksen proces, ki zahteva izkušenost, zmožnost prilagajanja obstoječim procesom in iskanja kompromisnih rešitev skozi širok spekter različnih uporabniških potreb.

V podjetju Infdata smo zato izredno ponosni, da smo uspešno sodelovali pri vzdrževanju in nadgrajevanju tako kompleksnega in vsebinsko zahtevnega sistema poročanja.

Bifin

S podjetjem Bifin smo sodelovali pri izvedbi svetovalnih in izvedbenih storitev pri postavitvi verezličnih sistemov poslovne inteligence in planiranja za skupne stranke.

Zaradi sinergije znanj, ki jih s skupnim nastopom na trgu zagotavljamo naročnikom nam zaupajo stranke, ki delujejo na področju maloprodaje, energetike in turizma.

Univerza v Ljubljani, FDV

Uvedba poslovnega sistema za poročanje v akademski ustanovi je poseben izziv zaradi specifičnih poudarkov in poslovnih potreb organizacije. Kljub tej specifičnosti smo uspešno izvedli projekt postavitve sistema poslovnega poročanja na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani.

Sodelovanje pri projektih drugih poslovnih partnerjev

Kot samostojni in neodvisni strokovnjaki sodelujemo v vlogi podizvajalcev tudi pri mnogih drugih projektih, ki vključujejo tako postavitev sistemov poslovne inteligence in poročanja, kot sistemov za podporo procesom planiranja.

Naše kompetence in izkušnje so nosilcem projektov porok, da bodo projekti izvedeni strokovno, zanesljivo in v zahtevanih rokih.